Home

Jag heter Elisabeth Malmborg och arbetar i oljemåleri och i tekniken glasfusing. Glasfusing och oljemåleri är  arbetsmetoder som ständigt leder in mig på nya vägar med spännande utmaningar.


Mitt syfte med mina verk är att jag vill berätta och förmedla känslor via mina bilder i oljemåleri och glasets sköra men ändå starka sammansättning. I glaset lockas jag av det transperanta och vill till detta sätta bilder som kommunicerar och för en dialog med det rumsliga.